آخه این قدر بی خیال؟!!!

سلام – آخ دلم تنگ میشه
واسه اینجا من ها. امروز سر کار یک هو حوس تکوپیدیا جونم رو کردم D:
    – عرض شود پست شخصیه ، حال نداری نخون
    – آخه برادر عزیز، لینک میدی دستت درد نکنه ، اما
این برای
صاحبش هست، محمد جان من بی تقصیریم لینک مستقیم میدن !!!
    – این پسره عجب
دست خط با
حالی داره ها.
    – استاد نتوند ،
دوباره می لاگد. خدایش خیرش دهاد.
    – ببین احسان از
روزی که کتاب جدیدت رو دیدم خواستم بنویسم نشده شرمنده. آقایان توجه کنید این کتاب
آقای احسان مظلومی مثل بقیه کارهاش حتما به درد بخوره . من هنوز نخوندم اما برم اون
طرف ها حتما می گیرم.
    – بابک خان نسخه 6
مبارک !!!
    – من هنوز به بهروز میل نزدم نه؟ :(
    – ام.بله…باشه ….حالا این دفعه رو ها فقط
چون …….
    – من بعد از دو سال بی اکانت اینترنت در منزل شدم. خدایاگار
عاملش را خیر دهاد.

6 فکر می‌کنند “آخه این قدر بی خیال؟!!!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.