ابزار ها و برنامه های مختلفی برای دور زدن و یا غیر فعال کردن پسورد یا کلمه عبور برای سیستم های مبتنی بر ویندوز وجود دارد.ابزار های مختلفی که با استفاده از قدرت راهبری لینوکس پارامترهای حیاتی ویندوز را تغییر می دهند و تمامی زحمات برای داشتن یک سیستم امن را از بین می برند.

همیشه جمله ای در ذهنم است که خیلی تلاش ها و حرف ها را بی معنی می کند ،این جمله Security is a myth که به فارسی خودمان می شود امنیت افسانه ای بیش نیست اما این دلیلی برای رسیدن به این افسانه برای من و شما نیست.

همگی می دانیم سیستمی که با آن دسترسی فیزیکی وجود داشته باشد حتما راهی برای ورود به آن است ، این راه بسته به تلاش مدیر آن سیستم می تواند آسان و یا پیچیده باشد.من یا شما وظیفه داریم هر چقدر می توانیم این راه را برای سیستم هایی که تحت پوشش ما می باشد را پیچیده کنیم.

راهنما ها و مقالات متعددی در این زمینه – user account policies – وجود دارد که نمونه زیر از نمونه های خوب آن می باشد.ترجیح دادم به جای ترجمه مقاله آن را معرفی کنم و این مقدمه را برای آن بنویسم ،راه های مختلفی مانند تغییر دادن نام Administrator و ایجاد یک کاربر پوچ به همین نام و تغییر دادن پارمترهای policy سیستم روش هایی هستند که پیشنهاد شده اند.

پیشنهاد می کنم مقاله را کامل و در کمال آرامش بخوانید ، حتما مفید خواهد بود.

Securing your Windows 2000, XP, and 2003 User Accounts and Passwords