انتشار لینوکس > Fedora و Knoppix

دو تا از نسخه های
لینوکس که این چند وقت ملت خیلی منتظرشون بودند ، با هم حضور به هم رسانیدند.
برادر "Fedora
Core 2 و Knoppix
V3.4-2004-05-17 در دو حالت
BitTorrent و
FTP در دسترس ملت دیستروپرور قرار گرفته اند.
هر آن کس که دانلود کرد به بقیه نیز بدهد اجرش دوچندان.هر کس دانلود کرد و به کسی
نداد خدا خیرش دهاد.هر کس دانلود کرد و صداش هم در نیامد ماوس آن بسوزاد.


Distribution Release: Fedora Core 2
Distribution Release: Knoppix
V3.4-2004-05-17

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.