جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

تغییرات قوانین انتقال Domain

از حدود دو ماه پيش
تغييراتي
در سياست هاي انتقال از طرف
ICANN به اجرا در آمده است
كه در برخي موارد باعث بروز مشكل شده است. اين سياست هاي جديد در مورد نام هاي
دامنه عمومي
(com/net/org/biz/info/name)
- (generic TLDs)  قابل اجرا است. متاسفانه عدم رعايت برخي موارد و كمبود
اطلاع رساني در جامعه پارسي زبان سواستفاده هايي ( مانند مورد وب نوشت آقاي ابطحي )
را موجب شده است. در ادامه با اختصار به تغييرات اشاره مي كنم. بديهي است كه اين
تغييرات همراه مزيت ها و معايبي است.

    –   
لغو انتقال نام هاي دامنه عمومي (
generic
Domains ) تنها از طرف صاحب نام دامنه ( Domain-Owner ) و يا
Admin نام دامنه ( بر اساس اطلاعات فرم whois
امكان پذير است.

    –    هنگامي كه صاحب نام دامنه درخواست انتقال
را لغو نكند، دخواست كننده انتقال بعد از 5 روز تاييد انتقال را دريافت خواهد كرد.
    –    در برخي موارد اگر تاييد انتقال انجام شده
باشد( به عنوان مثال نام دامنه هاي biz. / info. ) ، در
صورت عدم رضايت صاحب نام دامنه امكان لغو انتقال از طرف شركت ثبت كننده(

registrar ) 
اول وجود دارد.

مزايا :
    –    زمان پروسه انتقال كوتاه تر مي شود.
    –    به علت وجود اطلاعات اشتباه در فرم
whois امكان عدم انتقال از بين خواهد رفت.
    –    صاحب نام دامنه (

Domain-Owner ) در مورد نام دامنه خود حق تصميم گيري
بيشتري دارد.

معايب :
    –    امكان لغو اتوماتيك (

auto-deny )

درخواست ها مانند گذشته ديگر وجود ندارد.
    –    كنترل انتقال نام دامنه ها از طرف ثبت
كننده هاي اصلي (
account holder ) از بين
خواهد رفت. ( براي مشتريان مزيت است و براي افرادي كه از اين راه درآمد كسب مي كنند
سود. هر چند در كل به گذشته برتري دارد، چرا كه جلوي برخي سواستفاده ها و دلالي ها
را مي گيرد.)

براي اين كه از آسيب هاي اين تغييرات در
امان بمانيد مي توانيد از شركت ثبت كننده خود بخواهيد نام دامنه شما را در حالت قفل
قرار دهد. (
LOCK-status ) توجه داشته
باشيد در اين صورت امكان هيچ تغييري را در domain خود
نخواهيد داشت، مانند تغيير اطلاعات فرم whois و يا تغيير
dns ها.

-   

http://www.icann.org/transfers/

-   

http://www.icann.org/transfers/text.htm#TransferDomain

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …