جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

تغییر Exim Logging | لینوکس

اگر از exim 4 به عنوان MTA استفاده می کنید و با کمی فعالیت های مشکوک مواجه شدید، می تونید با کمی تغیرات در exim.conf نحوه گزارش گیری را کامل تر کنید. کافی است تا در exim.conf بعد از عبارت* = hostlist auth_relay_hosts پارامتر های زیر را اضافه کنید :

log_selector = \
+address_rewrite \
+all_parents \
+arguments \
+connection_reject \
+delay_delivery \
+delivery_size \
+dnslist_defer \
+incoming_interface \
+incoming_port \
+lost_incoming_connection \
+queue_run \
+received_sender \
+received_recipients \
+retry_defer \
+sender_on_delivery \
+size_reject \
+skip_delivery \
+smtp_confirmation \
+smtp_connection \
+smtp_protocol_error \
+smtp_syntax_error \
+subject \
+tls_cipher \
+tls_peerdn

به این ترتیب می توانید در گزارش ببینید چه پیغامی از کجا و با چه سایزی به چه طریقی منتقل شده است. به راحتی هم می توانید مشکل را مسیر یابی کنید ، مثلا :

tail -f
/var/log/exim_mainlog | grep trade

– از cPanel Forums

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …