جادوگر

خوب UNIX و لینوکس تفاوت هایی هم با هم دارند، از جمله تفکر کاربرانشان !!!

A good magician never reveals his secret; the unbelievable trick becomes simple and  obvious once it is explained. So too with UNIX.

حاشیه – این جور جمله ها رو از روی آرشیو WBGLinks انتخاب می کنم. اگر یادم ماند همش رو  برای استفاده قرار خواهم داد !!!

2 فکر می‌کنند “جادوگر

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.