راه اندازی Minix بر روی windows xp با استفاده از Bochs

با ایجاد و پیشرفت شبیه
ساز های سیستم عامل ،کم کم می توان بیشتر سیستم عامل ها را بر روی یک دستگاه یکتا
کامپیوتر بدون در نظر گرفتن نوع معماری ایجاد کرد.معروف ترین نمونه آن هم اجرای OSX
Panther بر روی pc های x86 بود.
در مقاله زیر با استفاده از امکاناتی مشابه با نمونه قبل
Minix بر روی
Windows XP با استفاده از
Bochs نصب شده است.
جدا از اینکه تجربه جالبی خواهد بود ، برای دانشجو های کامپیوتر هم بسیار قابل
استفاده خواهد بود.احتمالا بسیاری از دانشجوی های کامپیوتر که واحد سیستم عامل با
استفاده از کتاب پرفسور تننبام را گذرانده اند ، با این مشکل که ماشینی برای تست
Minix پیدا نکرده اند ، برخورد کرده اند.با استفاده از
ترکیبی که ذکر شد می توان به سادگی Minix را در کنار
Windows XP نصب کرد.

اگر وقت دارید آن را
امتحان کنید ( سر امتحان ها کی وقت داره؟!!! ) و اگر هم دانشجو هستید روش خوبی برای
بهتر فهمیدن مطالب درس سیستم عامل خواهد بود.


Virtually Minix: A
Tutorial & Intro to Minix on XP via Bochs

This tutorial will walk the reader through setting up Minix
۲٫۰٫۴ on Windows XP via Bochs 2.1.1. These are the latest versions of
Minix, Bochs and Windows XP as of May of 2004. In this era of Linux and
Windows domination of the OS scene, it is important to remember that
there are alternatives. Hence, this article will also serve as an
introduction to one such alternative, Minix, which has a very rich
heritage, indeed.

4 فکر می‌کنند “راه اندازی Minix بر روی windows xp با استفاده از Bochs

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.