جمعه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

مرخصی

تو اجازه تنهایی به من ندادی و من نیز چنین خواهم کرد.
شانتیا از تکوپیدیا متولد شد ، پس برای بقای هر دو تلاش می کنیم، البته ، در مرخصی.
فکر نمی کنم کسی با مرخصی تو موافقت کنه.

Everything that has a beginning has an end, but we are alive,Neo

 

همچنین ببینید

ارسال موفق ماهواره نور

ماهواره نور، یازدهمین شی فضایی ایران به شماره شناسایی 45530 ثبت شد. این ماهواره نظامی هر روز ۱۵ بار دور زمین می‌گردد و از آسمان شهرهای مهمی عبور می‌کند.

3 نظر

  1. And if the cloud bursts, thunder in your ear
    You shout and no one seems to hear.
    And if the band you’re in starts playing different tunes
    I’ll see you on the dark side of the moon.