جمعه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
Papers written by Googlers

نوشته های گوگلی ها

جناب
بابک این
صفحه
را معرفی کرده بود که جالب هستش.
Papers written by Googlers در
برگیرنده بخشی از نوشته های مهندسان گوگل می باشد که نشان دهنده سابقه عملی و
تحقیقی آن ها می باشد.

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …