بعد از یک ساعت جر و بحث با این پشتیبانی دون فهم لینک سیس برای اینکه فایل firmware داخل  سایتشون خراب هست، این رو برای به روز رسانی Firmware دستگاه BEFDSR41W نسخه  V3.40(FH.5)b2 پیدا کردم:۳۴۰fh5b2

پرش

احساس می کنم که کارکردن همراه آدم هایی که از مطالب آگاهی ندارند، بسیار آسان تر و امیدبخش تر از کارکردن با بیسوادان  پرمدعی است.

عقب افتادگی و شکست بسیاری از پروژه های بزرگ و حیاتی در کشور ما به علت سواد ناقص و اطلاعات قدیمی است که راهبران اصلی این پروژه ها از آن برخوردار هستند. تجربه  های بقیه کشورها شاید مفید باشند! ICT Success Stories

یک ضرب المثل سوئدی میگه: برای پریدن، باید زیر  پا رو محکم کرد!