۲۰ دلیلی که اطلاعات سازمانی از بین می‌روند

از بین رفتن و یا به بیرون درز کردن اطلاعات سازمانی به اندازه تعداد افرادی که به آن‌ها دسترسی دارند متنوع است. علت عمده از بین رفتن اطلاعات و داده‌ها و یا نشت امنیتی‌ این گونه اطلاعات خطاهای انسانی خواسته و یا ناخواسته است. علت عمده این خطاهای ناخواسته بر خلاف تصور عمومی ندانستن و عدم وجود دانش نیست، بلکه سهل‌انگاری و تنبلی باعث ایجاد خطا و بروز نشت اطلاعات و یا از بین رفتن اطلاعات می‌شود.

در نوشته ۲۰ روشی که بانک اطلاعاتی شما از دست خواهد رفت، CREDANT این موارد را بیان کرده است:

 1. Employees able to access a database regardless of their need to do so, with sight of complete records including information that they do not necessarily need to see
 2. Unrestricted downloading of the database to removable media
 3. Employees able to print individual records, or even the full database, in hard copy format
 4. Employees able to access records, in undefined quantities or for unlimited periods of time, providing the opportunity to make a written copy
 5. Records, or even the entire database, altered or deleted
 6. The full database, or individual files, emailed as an attachment
 7. The full database, or individual files, uploaded to an external storage facility/website or a hosted document storage and management solution.
 8. Loss of external or portable media (memory sticks, CDs, laptops, etc) that contain unencrypted information, often during travel.
 9. Misplaced, or stolen, devices (laptops, blackberries, etc) used as a back door to the corporate network
 10. Secure employment for the purpose of having unrestricted access to confidential data with criminal intent
 11. Existing employees being coerced into removing data for financial gain
 12. Ex-employees who have not had their access rights revoked
 13. Photocopy hard copies
 14. Over the shoulder screen theft from mobile workforce
 15. Writing down, or even sharing, passwords
 16. Hacked WiFi networks – even with passwords
 17. Use of non-alphanumeric passphrases and passphrases of eight or less characters – which can be cracked in a few hours
 18. Use of unvetted external contractors or companies
 19. Use of vetted external companies on contracts without remediation/penalty clauses on responsibilities for when things go pear-shaped on the data security front
 20. Failure to use encrypted back-up storage media

SEAT

SEAT (Search Engine Assessment Tool) is the next generation information digging application geared toward the needs of security professionals. SEAT uses information stored in search engine databases, cache repositories, and other public resources to scan a site for potential vulnerabilities. It’s multi-threaded, multi-database, and multi-search-engine capabilities permit easy navigation through vast amounts of information with a goal of system security assessment. Furthermore, SEAT’s ability to easily process additional search engine signatures as well as custom made vulnerability databases allows security professionals to adapt SEAT to their specific needs.

tcptraceroute

tcptraceroute is a traceroute implementation using TCP packets.

The more traditional traceroute(8) sends out either UDP or ICMP ECHO packets with a TTL of one, and increments the TTL until the destination has been reached. By printing the gateways that generate ICMP time exceeded messages along the way, it is able to determine the path packets are taking to reach the destination.

netenum

netenum can be used to produce lists of hosts for other programs. It’s not as powerful as other ping-sweep tools, but it’s simple. When giving a timeout, it uses ICMP echo request to find available hosts. If you don’t supply a timeout, it just prints an IP address per line, so you can use them in shell scripts.