#تکوپدیا

دسترسی سازمان حسابرسی آمریکایی PCAOB به شرکت‌های چینی

بیشتر از ۲۰۰ شرکت چینی در بازار سهام آمریکا فعال هستند. بخشی از قوانین شرکت های حاضر در بورس های آمریکا نیازمند حسابرسی این شرکت‌ها از سمت Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) است.برای اولین بار به اعطای این دسترسی، شرکت‌های پابلیک چینی به صورت مستقیم تحت حسابرسی شرکت‌های آمریکایی قرار خواهند گرفت.

https://www.reuters.com/business/us-pcaob-says-is-able-inspect-firms-china-first-time-2022-12-15/

ترمینال تخت استارلینک

استارلینک با تغییرات نرم‌افزاری بین دیش‌های قدیمی و جدید امکان استفاده در حرکت را محدود کرده. حالا دیش‌های تخت استارلینک که به اسم Flat High

ادامه مطلب »