کد ۷-۵-۳: از بوشیدو تا زندگی

مطلب «کد ۷-۵-۳: از بوشیدو تا زندگی» ترجمه‌ی آزادی است از Importance of Character

تصور کنید قدم به دنیایی می‌گذارید که در آن توانایی‌ها و فلسفه‌ها در هم تنیده می‌شوند، جایی که چالش‌های روزمره به مانند رقصی با سرنوشت درآمیخته‌اند. این مسیر تنها یک سفر فیزیکی نیست، بلکه ادیسه‌ای است برای پرورش و تعالی شخصیت. در این سفر، ما با مهارت‌های فراتر از توانایی‌های بدنی روبرو می‌شویم و از اهمیت شکل‌گیری شخصیتی قدرتمند آگاه می‌گردیم. این شخصیت قوی چگونگی برخورد ما با خودمان، دیگران و موقعیت‌های چالش‌برانگیز زندگی را شکل می‌دهد. شخصیت ما در لحظات فشار و تنش‌های زندگی، زمانی که واقعاً اهمیت دارد، خود را نشان می‌دهد.

پرورش شخصیت کاری دشوار است. همانطور که یک فرد در جستجوی مهارت و توسعه فنی است، باید با همان قصد و نیت به توسعه شخصیتی خود نیز بپردازد. امروزه، بسیاری برای کسب محبوبیت و دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، حاضرند شخصیت خود را قربانی کنند. آن‌ها به جای انجام کار درست و الگو بودن برای دیگران، به دنبال بهره‌برداری از شهرت خود هستند. با این حال، ما بر این باوریم که توسعه شخصیتی یک جنبه مهم برای رسیدن به تمام پتانسیل یک فرد، چه به عنوان یک هنرمند رزمی و چه به عنوان یک انسان، است. گرفتن این مسیر نه تنها برای فرد بلکه برای همه اطرافیانش نیز مفید خواهد بود.

هنر و مهارت در هر زمینه‌ای بدون وجود شخصیتی قوی و پخته ترکیب خطرناکی است. این موضوع در هنرهای رزمی نیز صادق است. بنابراین، ضروری است که افراد نه تنها در مهارت‌ها و توانایی‌های فنی خود الگو باشند، بلکه در شخصیت و رفتار خود نیز سرمشق دیگران قرار گیرند.

ایده‌ای که هنرمندان و افراد موفق باید خود را به یک کد اخلاقی و معنوی بالاتر متعهد کنند، ایده‌ای دیرینه است. به عنوان مثال، هفت فضیلت یک جنگجو در کد ۷-۵-۳ که از کد بوشیدوی جنگجویان سامورایی گرفته شده، به شدت بر فرهنگ ژاپنی تأثیر گذاشته و هنوز هم در آن نفوذ دارد.

کد ۷-۵-۳ فقط مربوط به ورزش‌های رسمی نیست و یک تمرین نظم پایدار برای تعادل زندگی است.

کد ۷-۵-۳ دقیقا چیست؟

در فرهنگ رزمی، ایده‌ای دیرینه وجود دارد که بر این باور است که هنرمندان رزمی باید خود را به یک کد اخلاقی بالاتر متعهد کنند. این موضوع در کد بوشیدوی سامورایی‌های ژاپنی، که یک الگوی اخلاقی برای جنگجویان است، به خوبی نمایان است. کد بوشیدو با داشتن تأثیر ژرف بر فرهنگ ژاپن، هنوز هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این کد، که به عنوان کد ۷-۵-۳ شناخته می‌شود، ترکیبی از اصول اخلاقی و رفتاری است که در هنرهای رزمی، به ویژه در جوجیتسو، مورد توجه قرار گرفته‌اند. کد ۷-۵-۳ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

 1. هفت فضیلت جنگجو این فضایل عبارتند از صداقت، شجاعت، نیکوکاری، ادب و متانت، خلوص، افتخار، و وفاداری. هر یک از این فضایل نشان‌دهنده ویژگی‌هایی است که یک رزمی‌کار باید در خود پرورش دهد.
 2. پنج کلید سلامتی این کلیدها شامل تغذیه عقلانی، ورزش منطقی، استراحت مؤثر، بهداشت مناسب، و نگرش مثبت می‌شوند. این اصول در حفظ سلامت جسمی و روانی رزمی‌کاران نقش بسزایی دارند.
 3. سه حالت ذهنی این حالت‌ها عبارتند از زانشین (آگاهی و هوشیاری)، موشین (ذهن بدون افکار مزاحم)، و فودوشین (تعادل عاطفی). این حالت‌های ذهنی به رزمی‌کاران کمک می‌کند تا در موقعیت‌های فشار و مبارزه، کنترل و تمرکز خود را حفظ کنند.

کد ۷-۵-۳ بر این باور استوار است که توسعه و پرورش شخصیت، سلامتی، و ذهن رزمی‌کار، به او کمک می‌کند تا نه تنها در هنرهای رزمی بلکه در تمام جنبه‌های زندگی موفق باشد. این کد به عنوان یک دستورالعمل و هدف برای بهبود فردی عمل می‌کند. هر رزمی‌کار باید مداوم بر رشد در هفت فضیلت تأکید کند و توجه خاصی به سلامتی و توانایی خود برای حفظ تمرکز و تعادل عاطفی داشته باشد.

هر یک از فضایل، کلیدهای سلامتی و حالت‌های ذهنی نقش حیاتی در پرورش یک رزمی‌کار کامل و متعادل دارند و به او کمک می‌کنند تا در مسیر هنرهای رزمی و زندگی شخصی خود موفق باشد.

این کد شامل هفت فضیلت یک جنگجو، پنج کلید سلامتی و سه حالت ذهنی است. این‌ها هم دستورالعمل‌ها و هم اهدافی برای بهبود خود فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، یک سال از حالا باید انسانی داناتر، صبورتر و با فضیلت‌تر باشید. باید روی سلامتی و توانایی خود برای پاک کردن ذهن، حفظ تعادل عاطفی و تمرکز کار کنید.

هر تمرین‌کننده جوجیتسو باید مدام روی رشد در هفت فضیلت (بله، همه هفت، نمی‌توانید انتخاب کنید) کار کند. رویکرد شما به سلامتی تأثیر عمیقی روی جوجیتسوی شما و همچنین کیفیت کلی زندگی‌تان خواهد داشت. بنابراین، این کد شامل پنج کلید برای داشتن سلامتی عالی است. در نهایت، حالت‌های مختلف ذهنی وجود دارند که یک مبارز باید برای بهترین بودن در جوجیتسو، آن‌ها را فرا گیرد.

هفت فضیلت جنگجو

 1. صداقت: صداقت به معنای صحبت و رفتاری است که از نظر اخلاقی صحیح باشد. این فضیلت به تمایل برای انجام کار درست بدون توجه به عواقب اشاره دارد.
 2. شجاعت: شجاعت به معنای داشتن توانایی انجام دادن کاری در برابر ترس است. این نیروی درونی است که به فرد کمک می‌کند تا با ترس یا مقاومت در برابر مخالفت روبرو شود.
 3. نیکوکاری: نیکوکاری به گرایش به مهربانی و انجام کارهای خوب اشاره دارد.
 4. ادب و متانت: این فضیلت به توجه و احترام عمدی به افراد اطراف و شرایط موجود مربوط می‌شود. این به معنای احترام گذاشتن به دیگران است.
 5. خلوص: خلوص به معنای فقط گفتن حقیقت به خود و افراد اطراف است. صداقت و پاکی واقعی در شخصیت و عمل.
 6. افتخار: داشتن افتخار برای کسی به معنای داشتن احترام و تعظیم عمیق نسبت به او است. داشتن افتخار برای خود به معنای نگه داشتن خود در یک استاندارد اخلاقی بالا است.
 7. وفاداری: وفاداری به پایبندی در روابط و اتحاد اشاره دارد.

۱) صداقت – تفکر و رفتاری که از نظر اخلاقی صحیح است. این تنها تمایل به انجام کار درست بدون توجه به عواقب است.

۲) شجاعت – توانایی انجام کاری در برابر ترس. این نیروی درونی برای مواجهه با ترس یا مقاومت در برابر مخالفت است.

۳) نیکوکاری – گرایش به مهربانی و انجام کارهای خوب.

۴) ادب/متانت – توجه و احترام عمدی به افراد اطراف و شرایط موجود. این به معنای احترام گذاشتن به دیگران است.

۵) صداقت/خلوص – فقط گفتن حقیقت به خود و افراد اطراف. صداقت و پاکی واقعی در شخصیت و عمل.

۶) افتخار – داشتن افتخار برای کسی به معنای داشتن احترام و تعظیم عمیق نسبت به او است. داشتن افتخار برای خود به معنای نگه داشتن خود در یک استاندارد اخلاقی بالا است. اگر این استاندارد اخلاقی را بشکنید، افتخار خود را از دست می‌دهید.

۷) وفاداری – پایبندی در روابط و اتحاد.

پنج کلید سلامتی

 1. تغذیه عقلانی این به معنای انتخاب سالم و متعادل در رژیم غذایی است. نیازی به رعایت سخت‌ترین رژیم‌های غذایی نیست، اما اگر بیشتر غذاهای مصرفی سالم باشند، در درازمدت فواید آن را مشاهده خواهید کرد.
 2. ورزش منطقی این به معنای تعادل است. ورزش باید به اندازه و با توجه به حفظ سلامت جسمی انجام شود، بدون افراط که منجر به مشکلات سلامتی شود.
 3. استراحت مؤثر استراحت کافی و با کیفیت برای حفظ سلامت جسمی و روانی ضروری است.
 4. بهداشت مناسب در زمینه جوجیتسو، این به معنای رعایت بهداشت شخصی و تجهیزات است، از جمله شستشوی منظم لباس‌ها و حفظ نظافت شخصی.
 5. نگرش مثبت داشتن ذهنیت مثبت تأثیر شگرفی بر توسعه و عملکرد فرد دارد. تلاش برای حفظ نگرش مثبت و بازسازی ذهنی ضروری است.

۱) تغذیه عقلانی – نیازی به رعایت سخت‌ترین یا جدیدترین رژیم‌های غذایی نیست. با این حال، اگر ۸۵ درصد غذایی که مصرف می‌کنید سالم نباشد، نهایتاً بهای انتخاب‌های سبک زندگی خود را خواهید پرداخت. از سوی دیگر، اگر ۸۵ یا ۹۰ درصد رژیم غذایی‌تان سالم باشد، در درازمدت از فواید آن بهره‌مند خواهید شد.

۲) ورزش منطقی – این به معنای تعادل است. همه به مقداری ورزش نیاز دارند (شاید حداقل چند بار در هفته). با این حال، از تمرین بیش از حد که منجر به مشکلات سلامتی می‌شود، پرهیز کنید. هنگام تلاش برای به دست آوردن تناسب اندام، به دنبال نتایج سریع به جای طولانی‌مدت باشید. این کار نیازمند صبر است.

۳) استراحت مؤثر – استراحت همان‌قدر که ورزش مهم است، مهم است. آن را نادیده نگیرید.

۴) بهداشت مناسب – در زمینه جوجیتسو، این به معنای شستن گی یا لباس‌های تمرینی پس از هر بار تمرین، دوش گرفتن قبل از هر تمرین، اطمینان از اینکه ناخن‌هایتان به درستی کوتاه شده‌اند، و اطمینان از اینکه هرچه سریع‌تر پس از تمرین، دوش کاملی بگیرید.

۵) نگرش مثبت – ذهن شما تأثیر شگرفی بر روی توسعه و عملکردتان دارد. تلاش آگاهانه برای شارژ مجدد و اطمینان از حفظ نگرش مثبت داشته باشید.

سه حالت ذهنی

 1. زانشین به معنای آگاهی، هوشیاری و آمادگی است. این به معنای آماده بودن دائمی و توسعه توانایی تمرکز است.
 2. موشین به معنای “بدون ذهن” است و به توانایی پاک کردن ذهن از موانع و تمرکز بر مسائل مهم در لحظه اشاره دارد.
 3. فودوشین به معنای “حالت تعادل عاطفی” است و به کنترل احساسات مثبت و منفی در طول مبارزه اشاره دارد تا فرد بتواند به شکل عقلانی واکنش نشان دهد.

۱) زانشین — به معنای آگاهی، هوشیاری و آمادگی است. این به معنای آماده بودن ۲۴/۷ است. برخلاف یک بوکسور که ممکن است سه ماه برای آماده‌سازی و آماده کردن بدنش برای یک مبارزه تمرین کند، یک تمرین‌کننده جوجیتسو فصل خاموشی ندارد. شما هرگز نمی‌دانید چه زمانی ممکن است نیاز به استفاده از جوجیتسوی خود داشته باشید. بنابراین، باید همیشه آماده باشید. جوجیتسو یک سبک زندگی است. توسعه توانایی تمرکز مهم است تا در طول یک مبارزه بتوانید مشکلات مشخصی که در مقابلتان قرار دارد حل کنید.

۲) موشین — به معنای “بدون ذهن” ترجمه می‌شود. با داشتن بیش از حد مسائل در ذهن، یک مبارز نمی‌تواند به درستی به موقعیت‌های پیش روی خود واکنش نشان دهد. بنابراین، توانایی پاک کردن ذهن اهمیت دارد. در طول یک مبارزه، این ممکن است به معنای پاک کردن ذهن از موانعی باشد که به تازگی با آن‌ها مواجه شده‌اید یا اشتباهاتی که انجام داده‌اید و تمرکز بر مشکلات در دست.

۳) فودوشین — به معنای “حالت تعادل عاطفی” است. دستیابی به این تعادل به معنای کنترل تغییرات در احساسات شما است. نباید نوسانات بزرگی وجود داشته باشد. در طول یک مبارزه، این به معنای کنترل هم احساسات مثبت و هم منفی است. به عنوان مثال، شما باید ترس را کنترل کنید تا بتوانید به بهترین شکل واکنش نشان دهید، اما باید هیجان را نیز کنترل کنید تا از اشتباهات بی‌پروا جلوگیری کنید.

شما می‌توانید در زمان تمرین روی زانشین، موشین، و فودوشین کار کنید. زمان ورود به تشک تمرین، که ما خم می‌شویم، زمان خوبی برای شروع است. از این زمان برای پاک کردن عمدی ذهن خود استفاده کنید. برخی روزها این کار ممکن است آسان باشد. روزهای دیگر، زمانی که کارهای بیشتری خارج از جوجیتسو دارید، دشوارتر خواهد بود. اما فرصت تمرین پاک کردن ذهن خود را هدر ندهید. شما می‌توانید در طول تمرینات و مبارزات، روی زانشین تمرکز کنید. از صحبت‌های غیرضروری در طول تمرین خودداری کنید. اگر سوالی دارید، کاملاً مناسب است که از مربی یا هم‌تمرینی خود بپرسید. با این حال، اگر سوالی ندارید، خود یا هم‌تمرینی‌هایتان را منحرف نکنید (اجتماعی شدن عالی است، اما آن را به قبل و بعد از تمرینات محدود کنید). در عوض، تا جایی که می‌توانید روی حرکتی که تمرین می‌کنید تمرکز کنید. هر حرکت را احساس کنید. ذهن خود را پاک کرده و کاملاً روی تکنیک تمرکز کنید. در نهایت، هنگامی که در حال مبارزه هستید، روی توانایی خود برای حفظ تعادل عاطفی کار کنید. همانطور که بالاتر ذکر شد، هر دو احساس مثبت و منفی را کنترل کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا به شکل عقلانی فکر کرده و واکنش نشان دهید.

بوشیدو چیست؟

بوشیدو، که اغلب به عنوان “راه جنگجو” ترجمه می‌شود، مجموعه‌ای از اصول است که سامورایی‌ها، طبقه جنگجویان ژاپن فئودال، را هدایت می‌کرد. ریشه‌های آن در هیچ متن یا دکترین واحدی نیست، بلکه بر اساس تأثیرات متنوعی از جمله شینتو، کنفوسیوسی و بودیسم زن طی قرون مختلف شکل گرفته است. بوشیدو بر فضایلی مانند افتخار، شجاعت، وفاداری و خودانضباطی تأکید داشته و بر زندگی‌ای که هم از نظر اخلاقی درست و هم وقف خدمت به ارباب خود باشد، متمرکز است.

هفت فضیلت بوشیدو

هفت فضیلت بوشیدو، که بنیان‌های اصلی این فلسفه ژاپنی را تشکیل می‌دهند، شامل صداقت و راستگویی، شجاعت و جسارت، نیکوکاری، ادب و متانت، صداقت درونی و خلوص، افتخار، و وفاداری است. این فضایل نه تنها رفتار و نگرش سامورایی‌ها را در میدان جنگ تعیین می‌کردند، بلکه در زندگی روزمره و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها نیز نقش مهمی داشتند. بوشیدو به عنوان راهنمایی برای رفتار شرافتمندانه و زندگی با کرامت انسانی در فرهنگ سامورایی ژاپن نقش بسته و تأکید آن بر این ارزش‌ها به عنوان یک الگوی اخلاقی، تأثیری پایدار در فرهنگ ژاپنی داشته است.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *