جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

GUIdebook

guidebook, a website dedicated to preserving and showcasing as many Graphical User Interfaces as possible.

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …