جمعه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

Intelligent Network

IN  یا همان شبکه هوشمند ،سرویسی است که شرکت مخابرات تازه اقدام به راه اندازی آن کرده است . یکی از سرویس های این شبکه PRM-Premium Rate Service است.(که هنوز در مراحل قانونی متوقف شده).به گفته شرکت مخابرات تمامی افراد، مانند : پزشکان ،سرویس دهندگان اینترنت،مراکز مشاوره ای و… امکان استفاده از آن را دارند .تا به حال 15 شرکت معتبر که اکثر آنها شرکت های اینترنتی هستند برای این سرویس ثبت نام کرده اند.(وقتی کارمند مربوطه تمام برگه ها را نشان داد متوجه این مطلب شدم) برای استفاده از این سرویس تنها  به یک خط E1 نیاز داریم.(فقط به یکی از خطوط E1 هر شرکت این سرویس داده می شود)

یکی از مزایای این سرویس برای شرکت های اینترنتی ،امکان استفاده کاربر از اینترنت و پرداخت صورتحساب آن در قبض تلفن خود می باشد.( درصدی از این مبلغ برای مخابرات است)در واقع یک سرویس prepaid .متاسفانه هنوز این سرویس مشکل حقوقی داشته و احتمالا فعلا به صورت غیر رسمی تعطیل می باشد.

همچنین ببینید

ارسال موفق ماهواره نور

ماهواره نور، یازدهمین شی فضایی ایران به شماره شناسایی 45530 ثبت شد. این ماهواره نظامی هر روز ۱۵ بار دور زمین می‌گردد و از آسمان شهرهای مهمی عبور می‌کند.