بخش

ابزارهای امنیتی Secure2S
، قسمتی از این وب سایت است
که به جمع آوری ابزارهای امنیت شبکه و امنیت سیستم ها از منابع مختلف و با اعتبار
پرداخته است. حساسیت روزافزون حفظ پایداری و امنیت سیستم های مختلف و پیشرفت روزمره
ابزارهای آزمایشی و تخریبی دلیل اصلی راه اندازی این قسمت بوده است. منابع اصلی که
محتوای این بخش را تامین می کند در ابتدا دو وب سایت
Top 100 Network Security Tools
و

BackTrack Tools
می باشد و سپس
لیست های پستی مختلفی که در زمینه
امنیت شبکه
وجود دارد. در قسمت دسته بندی ها می توانید ابزارهای مختلفی که در
هر مورد وجود دارد را مرور کنید و اگر در این مورد نظری دارید، حتما آن را در میان
بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.