امروز انتخاب واحد

سلام
امروز انتخاب واحد دارم :-s
براي امروز :
نصب Real
Player بدون دردسر.

GNOME را بيشتر بشناسيم.
آيا اينترنت دولتي
مي شود؟

FireBall ، ديواره آتش لينوكس شبديكس.

3 فکر می‌کنند “امروز انتخاب واحد

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.