تجربه !!!

همیشه خواندن تنها کافی
نیست. شاید تجربه بهترین استاد باشد. کار کردن در محیطی که دوست دارید و داشتن
افرادی که شما را راهنمایی کنند می تواند از بهترین راه های کسب تجربه بیشتر و
پیاده سازی آنچه که آموخته اید باشد.
با توجه به نوشته های قبلی، می توانید در اینجا مواردی که برای من جالب باشد را
بخوانید ( یک بلاگ تر و تمیز ). اولین مورد این گونه در مورد فرمان find
در لینوکس ( یونیکس ) است که در پست بعدی می خوانید.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.