دوشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تکوپیدیا و حسین رضا زاده ؟!!!

ایران به
لطف حسین
رضا زاده
اولین مدال خودش رو

گرفت
. فعلا در
رتبه بندی مدال ها
در ردیف 45 هستیم.

همچنین ببینید

اثبات فرضیه های ریاضی با هوش مصنوعی گوگل

مجله‌ی وزین New Scientist در شماره آوریل سال ۲۰۱۹ مقاله جالبی منتشر کرده از پروژه …