هواخوری اجباری هوست

هوست ما به مدت تقریبا یک روز رفته بود هواخوری که با اصرار صاحابش برگشته سره کار.ظاهرا علت این مرخصی اجباری هم لغت ضجر آور abuse می باشد که معرف حضور شنوندگان محترم می باشد.
در پایان توجه شما را به گزارشی که از طرف InternetSeer ارسال شد جلب می نماید.لازم به توضیح است که InternetSeer سرویسی است که در دسترس بودن وب سایت شما را هر ۶۰ دقیقه بررسی می کند و در صورت وجود مشکل به شما از طریق پست الکترونیک اطلاع می دهد و در پایان مشکل نیز بر طرف شدن آن را به استحضار ملت فکور می رساند.و گزارشی مانند این می فرستد.

URL: http://weblog.techopedia.net/
Time: Thu Jan 15 12:24:05 EST 2004
Total Time on Error: 23 hours, 20 minutes, 3 seconds

( متن این نوشته را زیاد جدی نگیرید ،آخه تازه از عزا در اومده بودم.)

4 فکر می‌کنند “هواخوری اجباری هوست

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.