اینکه بعد از این همه مدت چیزی بنویسم به تجربه‌های قبلی و تلاش‌های گذشته در مورد Agile‌ بر می‌گردد. من زمان‌های زیادی رو در سال‌های گذشته برای قانع کردن مدیران پروژه بزرگ به استفاده از متدهای چابک و تغییر عادت‌های قدیمی و پرخرج سپری کرده‌ام. تا دو یا سه سال پیش پس از همه بحث‌ها و قانع نشدن‌ها این جملات احمقانه رو می‌شنیدم که اگر خوب بود IBM‌ هم استفاده می‌کرد. در آن زمان اگر چه بلاگر‌های زیادی از IBM‌ و SAP در این مورد می‌نوشتند، اما مدرک خوب (بخوانید Case Study مناسب) در این مورد نبود. برای قسمت زیادی از مدیران قدیمی و پر سن و سال، هیچ چیزی بهتر از توجیه اقتصادی نیست و این هم کمکی است که آی بی ام کرده است:

Agile transformation helps IBM Software Group save USD300 million

“We now have 57,000 employees within 346 product areas using Rational Team Concert software, and they have adopted it on their own, which I think is a very, very strong statement.” – Julie King, vice president of consumability, IBM Software Group, IBM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.