جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

میزان دسترسی

طراحی سیستم ها با مشخص کردن یک مقیاس به عنوان معیار قابل دسترس بودن (درصد میزان دسترسی)، به صورت واقعی تا حدودی مشکل (غیر ممکن) است. وجود پارامترهای مختلفی که در سرویس دهی سیستم ها (چه سیستم های شبکه ای، چه سیستم های نرم افزاری) وجود دارند و غیر قابل کنترل بودن بعضی از این پارامتر ها از جمله مواردی است که باعث مشکل بودن این کار می شود. از مجموع 8760 ساعتی که در سال وجود دارد، بسته به حساسیت، اهمیت و حیاتی بودن سیستم، محدوده Uptime مشخصی برای سرویس دهی می بایست مورد هدف قرار بگیرد. جدولی برای این محدوده را که در حالت معمول تعداد 9ها (Nines) آن را مشخص می کند، می تواند مشاهده کنید. (برای تفریح > Uptime-Project)

میزان دسترسی %Downtime در سالDowntime در ماهDowntime  در هفته
90%36.5 days73 hours16.84 hours
95%18.25 days36.5 hours8.42 hours
98%7.30 days14.4 hours3.36 hours
99%3.65 days7.20 hours1.68 hours
99.5%1.83 days3.60 hours50.4 min
99.9%8.76 hours43.2 min10.1 min
99.99%52.6 min4.32 min1.01 min
99.999%5.26 min25.9 s6.05 s
99.9999%31.5 s2.59 s0.605 s

همچنین ببینید

سنسورهای تشخیص زلزله

در مورد تشخیص زود هنگام زلزله و سیستم های هشدار مانند Earthquake Warning System دوست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.