یکی از ارزشمندترین تکنیک ها در یک طراحی شی گرای خوب مرور تعاملات اشیاست که بر رفتار به جای دیتا متمرکز است.دیاگرام های CRC (سر واژه Class Responsibilities Collaboration) در اواخر دهه 1980 ابداع شده و هر چند جز UML نیست به عنوان یک تکنیک بسیار رایج در میان طراحان شی گرا شناخته شده است.
هر کارت CRC نماینده یک کلاس است که responsibilityها و collaboratorهای کلاس در آن بیان می شود.
یک responsibility یک عبارت کوتاه است که یکی از وظایف شی را خلاصه می کند: عملیاتی که انجام می دهد، دانشی که نگهداری می کند و تصمیمات مهمی که شی اتخاذ می نماید.ایده این است که طراح باید قادر باشد هر کلاس را در قالب تعدادی responsibility خلاصه کند. Responsibility ممکن است متناظر با یک operation، یک attribute و یا مجموعه نامشخصی از operationها و attributeها باشد.
برای هر کلاس collaboratorها کلاس های دیگری هستند که این کلاس نیاز به کار با آنها دارد.تعیین collaboratorها ایده هایی در مورد لینک های بین کلاس ها به دست می دهد.
برای استفاده از این متد اعضای تیم گردهم آمده و سناریوهای متفاوت را با استفاده از کارت ها مرور می کنند. به این صورت که کارت اشیای فعال بالا نگه داشته شده و برای نشان دادن نحوه ارسال پیغام به یکدیگر حرکت داده می شوند.
مهم ترین مزیت کارت های CRC امکان بررسی سریع گزینه های مختلف است، در حالی که این کار به وسیله نمودارهای UML بسیار زمان بر و ناکاراست. دیگر اینکه فکر کردن در مورد responsibilityهای یک کلاس ذهن طراح را از طرح یک کلاس به عنوان نگهدارنده دیتا دور و فهم رفتار سطح بالاتر یک کلاس را ممکن می سازد.

منبع / مطالعه بیشتر: The Original Paper On CRC By Beck
Object Design: Roles, Responsibilities, and Collaborations

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.