اگر نیاز به افزایش هارددیسک یک نسخه مجازی در vmware دارید، چنین راه حلی در اختیار شماست:

[email protected]:/media/disk-1/vm/xp-sp3# vmware-vdiskmanager -x 10GB xp-sp3.vmdk
Grow: 100% done.
Disk expansion completed successfully.

WARNING: If the virtual disk is partitioned, you must use a third-party
utility in the virtual machine to expand the size of the
partitions. For more information, see:
http://www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1647
[email protected]:/media/disk-1/vm/xp-sp3#

همینطور مشاهده کنید Using VMware Virtual Disk Manager و محصولات VMXBuilder.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.