وقتی Mainframeها کم می‌شوند

سرورهایی که سازمان‌ها و شرکت‌ها برای پردازش‌های سازمانی و یا خدماتی استفاده می‌کردند،  در طول سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده‌اند. افزایش قابل توجه توان پردازشی سرورهای سطح متوسط باعث شده برنامه‌های کاربردی و به خصوص تحلیلی بیشتری توسعه داده شوند. گسترش این برنامه‌ها و رواج هر چه بیشتر سرویس‌های تحت ابر، تاثیر مستقیمی بر بازار غول‌های آهنی آبی بزرگ گذاشته است. گزارش مالی ۳ ماه نخست IBM، نشان دهنده کاهش ۷ درصدی فروش سخت‌افزارهای این شرکت است که از این میزان، ۲۵٪ مربوط به Mainframe‌ها است.

Total systems revenues decreased 6 percent (down 6 percent, adjusting for currency). Revenues from Power Systems were flat compared with the 2011 period. Revenues from System x were also flat. Revenues from System z mainframe server products decreased 25 percent compared with the year-ago period. Total delivery of System z computing power, as measured in MIPS (millions of instructions per second), decreased 5 percent. Revenues from System Storage decreased 4 percent, and revenues from Retail Store Solutions decreased 13 percent year over year. Revenues from Microelectronics OEM decreased 13 percent.