راهنمای مشخصات کابل شبکه

دنبال یک راهنمای جمع و جور در مورد کابل کشی بودم، این مطلب مختصر و مفید با ارزش به نظر رسید. حتما نگاهی بیاندازید.

De-Mystifying Cabling Specifications From 5e to 7A

TIA and ISO
Equivalent Classifications

Frequency Bandwidth

 TIA (Components)

 TIA (Cabling)

 ISO (Components)

 ISO (Cabling)

۱ – ۱۰۰ MHz

 Category 5e

 Category 5e

 Category 5e

 Class D

۱ – ۲۵۰ MHz

 Category 6

 Category 6

 Category 6

 Class E

۱ – ۵۰۰ MHz

 Category 6A

 Category 6A

 Category 6A

 Class EA

۱ – ۶۰۰ MHz

 n/s

 n/s

 Category 7

 Class F

۱ – ۱,۰۰۰ MHz

 n/s

 n/s

 Category 7A

 Class FA