حفاظت در مقابل درخواست های دوگانه

Response Cache: Double Request Protection (کش پاسخ: حفاظت در مقابل درخواست های دوگانه) یک مشکل استاندارد در web-application ها پردازش مناسب درخواست های دوگانه (چندگانه) با دیتای یکسان است. سناریوهای ممکن عبارتند از: 1- refresh کردن صفحه جاری 2- انجام bakc-forward در صفحات وب 3 – کلیک کردن بیش از یکبار دکمه submit درخواست های […]