#تکوپدیا

چگونه اسلاید خوب بسازیم

استفاده از اسلایدها برای نمایش، بیان مفاهیم و برگزاری انواع جلسات با توجه به افزایش حواس درگیر مخاطبان بسیار قابل اهمیت و توجه بر انگیز است. استفاده از IMPRESS و یا PowerPoint در هر صورت نیاز به رعایت نکاتی دارد تا قابل استفاده باشد. نوشته Tips for Making Effective PowerPoint Presentations قسمتی از این نکات […]