پروژه های برتر IT 2007 از InfoWorld

در اینجا یکصد جایزه برتر InfoWorld برای سال ۲۰۰۷ را می توانید در مجموعه های  مختلفی مشاهده کنید. این انتخاب ها مربوط به پروژه های مربوط به حوزه IT برای برترین  هر گروه کاری (اقتصادی، خدماتی، دولتی، نظامی…) است. برای مقایسه با وضع جاری  کشور  مجموعه پروژه های دولتی و  مجموعه مخابرات را مرور کنید!


محمدرضا طاهری
عزیز بعد از مدتی که نوشته به جمله جالبی اشاره کرده است. در نوشته  انتخابات اینترنتی در ایران دیر است یا زود نوشته: “در سازمانها و ادرات دولتی ایران در حد  استانداردهای بالای دنیابرای تجهیزات و پروژه های آی تی هزینه می شود. من هم با حضور در  دو شرکت وابسته به دولت به مدت ۹ سال این مسئله را به وضوح شاهد بودم. اما متاسفانه  با صرف هزینه های مناسب جهت بسترهای لازم و حتی استخدام نیروهای متعدد متخصص،  باز هم پروژه های نرم افزاری خیلی موفق نیستند و بعضا به راحتی توسط فرد و یا افرادی  تهدید می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.