data persistence به پایدار کردن داده بعد از به پایان رسیدن پروسه ای که آن را ایجاد کرده -به منظور بازیابی در آینده- اطلاق می شود. رایج ترین روش persistence استفاده از پایگاه داده رابطه ایست، چون ایجاد و دستیابی به آنها -بوسیله Sql- راحت است. با این وجود هنگام پیاده سازی یک application شی گرا ممکن است persistence کردن اشیا به یک مدل رابطه ای دشوار باشد. به تفاوت های میان دو مدل شی گرا و رابطه ای impedance mismatch گفته می شود مانند identity (مشکل در درج 2 شی متفاوت با مقدار یکسان) inheritance و association. به عبارتی تلفیق اشیا با شمای رابطه ای به راحتی امکان پذیر نیست.

ORM برای حل این مشکل ابداع شده است. ORM پروسه پایدار کردن اشیا در یک پایگاه داده رابطه ایست و این امکان را به application می دهد که اشیا را مستقیما و بدون نیاز به تبدیل به/از فرمت رابطه ای persist کند.

همچنین در یک enterprise application به جنبه های دیگری -علاوه بر قابلیت های پایه زبان برنامه نویسی برای دسترسی به پایگاه داده- نیاز است مانند:

– Lazy Loading: عدم بازیابی کل اشیای مرتبط هنگامی که گراف اشیا پیچیده باشد.
– Eager Fetching: بازیابی کل گراف اشیا با یک operation.
– Caching: عدم نیاز به بازیابی شی ای که بیشتر خوانده می شود و کمتر تغییر می کند در هر بار دستیابی.
– Cascading: انجام خودکار update منتشر شونده در پایگاه داده.

از جمله ORM Framework ها می توان Hibernate را برای جاوا نام برد. نمونه ای از فایل تنظیم Hibernate که یک کلاس جاوا را به یک جدول پایگاه داده تصویر می کند در زیر آورده شده است. در این مورد کلاس Event با فیلد id به عنوان کلید اولیه به جدول events تصویر می شود. Event با کلاس های Speaker و Attendee رابطه one-to-many و با Location رابطه many-to-one دارد.

منبع: Hibernate Quickly Book | ORM in Detail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.